СПЕЦИЈАЛНА ПРОМОЦИЈА!

Најдобро и најевтино решение за вашиот
малопродажен објект

Софтверски пакет за малопродажба  – еден објект/еден фискален уред

 •  Напредно материјално и финансиско работење
 •  Контролиран преим на роба со мобилен уред
  (Android smartphone)
 • Магацинско работење
 •  Напредни извештаи за финанско и материјално
  работење
 •  Преглед на повеќе малопродажни објекти,
  магацини
 • Работа со сите типови на фискални уреди

VECTOR – ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА 4.980 ден

ВИ СЕ ДОПАЃА ОВОЈ ПРОИЗВОД?