SPINAKER

Софтверски пакет за малопродажба

Софтверски пакет за малопродажба – еден
објект/еден фискален уред

  • Работа со или без интернет конекција
  • ПЛТ, ценовници, попис, фактури, попусти
  • Рецептури, cashback, далечински пристап
  • Извештаи: ДФИ, Периодичен, Контролен, по
    артикли, касиери…
  • Работа со сите типови на фискални уреди

VECTOR POS лиценца: 6,200 ден

ВИ СЕ ДОПАЃА ОВОЈ ПРОИЗВОД?